12 Mayıs 2015 Salı

Paris Antlaşması

Paris Antlaşması ve Önemi
1. Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayılacak, devletler genel hukukundan yararlanacak ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır.
Bu maddeyle;
- Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin garantisi altına girmekle, kendini koruyamayacak kadar zayıf bir devlet olduğunu kabul etmiştir.
- İngiltere ve Fransa, çıkarlarının tehlikeye girmesine seyirci kalmayacaklarını göstermişlerdir.
- Osmanlı Devleti, Rusya’ya karşı oluşturulan Avrupa devletler topluluğuna kabul edilmiştir.
- Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinin koruması altına girmesi, devlet adamlarının Tanzimat’la başlayan ıslahat sürecini rahatlıkla devam ettirmesini sağlamıştır.
2. Karadeniz tarafsız hale getirilecek, sadece ticaret gemilerine açık olacak; Osmanlı Devleti ve Rusya, Karadeniz’de savaş gemisi bulunduramayacak ve tersane kuramayacaklardır.
Bu maddeyle;
- Osmanlı Devleti savaşı galip bitirmesine rağmen, yenik bir devlet durumuna düşürülmüştür.
- Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri bir süre için engellenmiştir.
- İngiltere ve Fransa, Akdeniz’deki güvenliklerini korumuşlardır.
3. İki taraf savaşta aldıkları yerleri geri verecektir.
4. Boğazlar konusunda 1841 tarihli Londra Boğazlar Antlaşması geçerli olacaktır.
Bu maddeyle; Boğazlar üzerinde uluslararası statü devam etmiştir.
5. Eflak ve Boğdan’ın sahip oldukları haklar ve ayrıcalıklar genişletilecek, bu beyliklerin ve Sırbistan’ın hakları antlaşmayı imzalayan devletlerin ortak garantisi altında bulunacaktır
Bu maddeyle;
- Avrupalı büyük devletler Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmışlardır.
- Büyük devletler Balkan uluslarının bağımsızlığına ortam hazırlamışlardır.
- Rusya’nın Balkanlara sarkarak etkinlik kazanması engellenmiştir.
6. Avrupa devletleri Islahat Fermanı’nı memnunlukla karşılamışlar ve Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmamayı kabul etmişlerdir.
Bu maddeyle;
- Islahat Fermanı’nın antlaşmada yer alması Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmalarına zemin hazırlanmıştır.
- Islahat Fermanı Avrupalı devletlerin baskısıyla hazırlanmıştır.
Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması sonucunda;
- Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışma şeklindeki imtiyazlarını kaybetmiştir.
- Osmanlı Devleti ilk defa bu savaş sırasında dışarıdan borç para almıştır.
- Rusya, Ortodokslar için Küçük Kaynarca’da elde ettiği söz söyleme hakkını kaybetmiştir.
- Osmanlı Devleti yeni teknolojik gelişmelerle (telgraf, demiryolu...) tanışmıştır.
Osmanlı Devleti’ne Paris Antlaşması’yla verilen garantiler kağıt üzerinde kalmış, sağlanması öngörülen barış ve güven ortamı kısa sürmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder